A „PolyVar® Yellow AKCIÓ-Ó-Ó-Ó” Részvételi szabályzata 2018.

1.    Az Akció szervezője

Az Akció szervezője a Bayer Hungária Kft. (székhelye: 1123 Budapest, Alkotás u. 50.; cégjegyzékszáma: 01-09-063142, adószáma: 10263002-2-44, a továbbiakban: „Szervező”).

2.    Az Akcióban való részvétel feltételei

Az Akcióban (a továbbiakban: „Akció”) azok a személyek vehetnek részt (a továbbiakban: „Résztvevő”), akik maradéktalanul megfelelnek az alábbiakban felsorolt valamennyi feltételnek:

  • Magyarországon bejelentett, ideiglenes, vagy állandó lakcímmel rendelkező, 18. életévet betöltött nem cselekvőképtelen természetes személy,
  • nem áll fenn velük szemben a jelen szabályzatban (a továbbiakban: „Szabályzat”) meghatározott kizáró ok;
  • nem tiltakoznak az Adatvédelmi tájékoztató alapján személyes adataik kezelése ellen, illetve az adatkezelési tájékoztatóban szereplő, az Akció lebonyolításához szükséges adataikat Szervező rendelkezésére bocsátják.
  • a jelen részvételi szabályzatot az Akcióban való részvétellel elfogadják.


3.    Az Akció időtartama és menete

Amennyiben 2018. augusztus 13. 07:00 – 2018. szeptember 17. között a táblázatban megjelölt PolyVar® Yellow mennyiségeket megvásárolja, úgy a táblázatban megjelölt eszközökre (a továbbiakban: „Eszköz”) válik jogosulttá.

 

Vásárlandó PolyVar® Yellow mennyiségajándék Eszköz
5 doboz PolyVar® Yellow1 db méhleseprő kefe
10 doboz PolyVar® Yellow1 db multifunkciós bicska


Amennyiben 2018. augusztus 13. 07:00 – 2018. szeptember 17. között a táblázatban megjelölt PolyVar® Yellow mennyiségeket megvásárolja, úgy a táblázatban megjelölt Eszközökre válik jogosulttá.
Az Eszközökre való jogosultság feltétele, hogy Részvevő a fenti táblázatban megjelölt mennyiség megvásárlását igazoló számla másolatát Szervező részére megküldi. Szervezőnek csak a 2018. szeptember 27. napjáig feladott számla másolatokat áll módjában befogadni.
Szervező levelezési címe:
Bayer Hungária Kft.
Animal Health üzletág
1123 Budapest Alkotás út 50.

Az Akció során szervező csak akkor tudja az Eszközöket eljuttatni a Résztvevők számára, ha számlamásolat mellé Résztvevők megadják a nevüket, megjelölik a választott Eszköz(öke)t illetve azok mennyiségét és azt a címet, ahova az eszközöket Szervező elküldheti.

Az Eszközök másra át nem ruházhatók és készpénzre nem válthatóak. Az Eszközök utáni SZJA fizetési kötelezettséget és a posta költséget a Szervező viseli, azonban egyéb, esetlegesen felmerülő költségek a Résztvevőt terhelik.

A nyereményeket a Szervező székhelyén adja át, vagy a területi képviselői útján – a nyertesekkel történt egyeztetést követően - juttatja el a nyertes Résztvevők részére.

4.    Kizáró okok

Az Akcióból ki vannak zárva a Bayer Hungária Kft., mint Szervező munkatársai.
A Szervező jogosult kizárni az Akcióból azt a Résztvevőt, aki:

  • nem felel meg a fenti 2. pontban leírt személyi és tárgyi feltételeknek;
  • a megadott elérhetőségei közül egyiken sem érhető el,
  • Az Akcióban tisztességtelen módon, a jelen Szabályzatban foglalt feltételek és előírások megsértésével / megkerülésével próbál meg részt venni és/vagy nyerni.


Visszaélés alapos gyanúja esetén a Szervező jogosult a Résztvevő részvételi jogát felfüggeszteni, valamit a visszaélés bebizonyosodása esetén azonnali hatállyal kizárni az Akcióból és a már átadott nyereményt azonnali hatállyal visszakövetelni.

5.     Vegyes rendelkezések

A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett akciójából / Akcióból / díjtűzéséből azt a személyt, aki bármely, a Szervező által szervezett Akcióban visszaélést, csalást követ el.

A Szervező kizárja felelősségét az Akcióval kapcsolatos bármilyen, a Szervezőnek fel nem róható kommunikációs anyagban esetlegesen előforduló nyomdai hibáért, elírásért.

Amennyiben az Akció során visszaélések, vagy csalás gyanúja merül fel, a Szervező fenntartja a jogot, hogy az Akciót szüneteltesse, vagy törölje.

A Szervező a jelen Szabályzat változtatásának jogát fenntartja.

A Résztvevő az Akcióban való részvétellel kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi részvételi feltételt.

Budapest, 2018.08.06.

Bayer Hungária Kft.
Szervező

Kapcsolat

Bayer Hungária Kft.
Állategészségügy
Tel.: 06-80-201-399
(munkanapokon 9-16 óráig)

Képek

Méhek, méhészet képgaléria

Videók

A varroa kapu